Optima系列超速离心机 离心机

Optima系列超速离心机

贝克曼库尔特超速离心机 超速离心机是最高转速不低于30,000rpm的离心机。贝克曼库尔特Optima系列超速离心机最高转速可达150,000rpm。 贝克曼库尔特Optima Max台式超速离心机是...
阅读全文